Onderhoud kachel

Voor jarenlang kachelplezier is een regelmatig onderhoud belangrijk. De aslade leegmaken, het glas reinigen en de vuurhaard reinigen zijn zaken die je eenvoudig zelf kan uitvoeren. Maar 1 maal per seizoen is het ook nodig dat uw kachel gereinigd wordt door een technisch vakman. Hiervoor kan u ook bij ons terecht.

De RIKA hout– en pelletkachels worden volgens de hoogste technische normen vervaardigd. Ze worden zo uitgedacht dat er een minimaal onderhoud noodzakelijk is en zijn geconcipieerd voor een lange levensduur. Om lange tijd te genieten van uw kachel, raden we u aan om geregeld een onderhoud uit te (laten) voeren en ook de dichtingen te controleren. Met welke frequentie dit onderhoud gebeurt hangt vooral af van het gebruik van de kachel en uiteraard ook van de brandstofkwaliteit.  Bij houtkachels wordt minstens éénmaal per stookseizoen een groot onderhoud uitgevoerd. Bij de pelletkachels worden de nodige service-intervallen aangeduid op het display.

Hieronder geven we alvast enkele tips wat u zelf kan doen.

Vraag uw onderhoud aan

De pelletkachel brandt slecht, hoe los ik dit op?

Onderhoud kachel

Loopt het branderpotje van uw kachel over? Wordt het deurglas snel vuil? Start de kachel traag of helemaal niet meer op? Dit kan veroorzaakt worden door een gebrek aan lucht. We hebben de oplossing via deze link in een aantal handige tips:

- Controleer de luchtaanvoer van de kachel (blaadjes of stof),

- is het branderpotje zuiver en goed geplaatst,

- Iedere 1000 tot 2500 kg een groot onderhoud uitvoeren,

- Controleer de dichtingen,

- In de schouwaansluiting kan as zich ophopen,

Heeft u een kachel die niet goed brandt (vuil, zwart) dan is dit te wijten aan een gebrek aan lucht.

Heeft u alles gecontroleerd en u merkt geen verbetering? Wij helpen u graag verder.

 

regelmatig klein onderhoud (30 - 150kg)

De frequentie om de kachel te reinigen en het onderhoudsinterval hangen vooral af van de gebruikte brandstof. Assen, stof en spanen kunnen de noodzakelijke onderhoudsintervallen verdubbelen. Het kleine onderhoud is iets wat je zelf moet doen opdat je pelletkachel altijd goed zou functioneren. Pelletkachels met een branderkorf moeten iedere 30kg een klein onderhoud krijgen. Pelletkachels met een automatische asverwijdering iedere 150kg. Wat moet u dan precies doen:

- Aslade ledigen moet bij de meeste pelletkachels slechts na 150kg gebeuren.

- De Branderkorf moet regelmatig gecontroleerd worden. Zijn de luchttoevoeropenignen verstopt dan maak je deze zuiver. ook onder de branderpot mogen er geen assen aanwezig zijn.

- Het deurglas kan u eenvoudig reinigen met een vochtige doek.

Het kleine onderhoud is iets dat u zelf kan doen en dat uw kachel in topconditie houdt. Hoe beter je dit uitvoert hoe beter het rendement van de kachel zal zijn.

Onderhoud kachel